Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

  ติดต่อเรา

  สาขาการจัดการ : คณะบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  ที่ตั้ง : 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

  โทรศัพท์ : 074-317177

  โทรสาร : 074-317177

  เว็บไซต์ : bba.rmutsv.ac.th